Over Blink

Blink is een, in Nederland, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel en PreZero Nederland. 

Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 117.975 huisaansluitingen. Blink is hier namens de genoemde gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten.

Dagelijks zijn er circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo’n 100.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, en rond de 35.000 ton aangeboden op milieustraten waarvan het meeste door PreZero duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie.

 

 

 

  • https://mijnblink.nl/media/gemeenten/logo-gemeente-848.png