Opening textielverwerking bij Kringloopwinkel Helmond

Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035 heeft de Gemeente Helmond sinds vorig jaar juni voor de textielverwerking de regie genomen op de textielinzameling. Dit met als doel het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer textiel in Helmond te houden en de lokale werkgelegenheid te stimuleren.

De Gemeente Helmond heeft aan Blink gevraagd om in samenwerking de inzameling en verwerking van het Helmondse textiel te organiseren. Blink draagt zorg voor de textielinzameling en voor het sorteren en vermarkten van het textiel heeft een Europees aanbestedingstraject gelopen. De aanbesteding is in oktober 2018 gegund aan Kringloopwinkel Helmond. Naar aanleiding hiervan vond op 22 maart 2019 de officiële openingshandeling plaats bij de Kringloopwinkel.

Terug naar nieuws overzicht >