Extreme hitte noopt tot aanpassing werkwijze Blink

Het hitte-record van gisteren is vandaag al weer verbroken. Dat noopt Blink – Afval & Reiniging tot het nemen van verdere maatregelen t.b.v. de gezondheid en veiligheid van onze collega’s in de uitvoering. Dit leidt tot het volgende aanscherping:

Reguliere maatregelen die eerder genomen zijn:

 • Flessen water worden in voldoende mate mee gegeven
 • IJs beschikbaar op de vestiging in Helmond
 • Zonnebrandcrème wordt mee gegeven
 • Petjes worden uitgereikt
 • Extra pauzes dienen te worden genomen
   

Extra genomen maatregelen zijn:

Inzameling:

 • Vandaag zijn extra inzamelvoertuigen en beladers ingezet zodat de hoeveelheid werk onder zoveel mogelijk mensen wordt verdeeld
 • Hierdoor is de Inzameling waarschijnlijk rond of net na het middaguur klaar
 • Dat kan leiden tot klachten van burgers die hun mini-container in de middag aanbieden
 • Er is voorzien in extra capaciteit om die klachten zsm op te lossen

Onkruidbeheersing Helmond, Gemert, Someren, Asten:

 • Deze dienst wordt tegen het middaguur gestaakt in verband met de sterk oplopende temperaturen in de onkruidbeheersingsmachines (geen airco)
 • De collega’s nemen meer pauze dan normaal

Onkruidbeheersing Nuenen:

 • Uitvoering geschiedt in lommerrijk en bosrijke omgeving met draagbare temperaturen
 • Ook hier worden extra pauzes genomen
 • Stoppen met werkzaamheden indien collega’s dit zelf aangeven.

Vegen/Reiniging:

 • Mechanisch vegen met voertuigen voorzien van airco. Deze werkzaamheden vinden gewoon doorgang
 • Handmatig vegen: zie Onkruidbeheersing