Nieuwe tarieven milieustraat Deurne per 1 januari 2021

 
Mileustraat      
Deurne      
       
Categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

Onder andere: elektrische apparaten, asbest, klein chemisch afval, papier/karton, oud ijzer en frituurvet

GRATIS

Blad en gras,  snoeihout.

€ 4,30 per m3  (max. 2 m3)

 Vuilniszak 30  liter € 2,20

 Vuilniszak 60  liter € 4,40

Meubelen, hout, gips en schoon puin

€ 22,00 per m3

Bouw- en sloopafval, vloerbedekking, dakleer, grond (niet chemisch verontreinigd)

€ 50,00 per m3

Vanaf 1 januari 2021 wordt de weegbrug niet meer ingezet voor afval in categorie 4. Hierdoor vervalt het weegtarief. In plaats daarvan komt het volumetarief. Dit zijn de bedragen per m3 in het bovenstaande overzicht. De gratis afvalstromen blijven gratis en ook de tarieven voor blad, gras en snoeihout stijgen niet. De prijs per vuilniszak gaat licht omhoog. Daarnaast blijft het tarief voor het inleveren van een matras gelijk: € 5 voor een eenpersoonsmatras en € 10 voor een tweepersoonsmatras.

Nieuwe indeling milieustraat Deurne

Omdat in het nieuwe jaar de weegbrug komt te vervallen, ontstaat er ruimte om de milieustraat efficiënter in te delen. Deze wens is door de nodige inwoners geuit in een enquête die onlangs is gehouden over het afvalbeleid en door ruim 600 mensen is ingevuld.