Geen afval inzameling op woensdag 10 februari.

 

De huidige en komende extreme weersomstandigheden beïnvloeden de huis-aan-huisafvalinzameling. Veel woonwijken zijn niet of moeilijk toegankelijk voor de inzamelvoertuigen. 

We verzoeken u geen PMD zakken buiten op te hangen. Ook wanneer deze week bij u het papier zou worden opgehaald, het verzoek om geen papier aan de straat te plaatsen. 

Blink kijkt van dag tot dag of inzameling mogelijk is. Voor meer informatie bekijk de Blink AfvalApp of de website www.mijnblink.nl en volg ons op social media voor de laatste berichtgeving.

De openstelling van de milieustraat wordt ook door de extreme weersomstandigheden geraakt. Deze week is besloten om de milieustraat dicht te houden. Van dag tot dag wordt bekeken of en wanneer de milieustraat weer open kan. Bekijk daarvoor de website van Blink op www.mijnblink.nl
We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.