PERSBERICHT

Helmond, 25 juni 2019


Online uw afvalcontainer wisselen of milieupas aanvragen?
Regel het snel via de Blink Afvalbalie op mijnblink.nl.


Blink Afvalbalie online op 1 juli 2019

Blink verzorgt voor acht Peelgemeenten de afvalinzameling en het onderhoud van de openbare ruimte (onder andere reiniging van uw omgeving en onkruidbestrijding). 

Daarnaast breidt Blink de online dienstverlening aan de inwoners van haar gemeenten meer en meer uit. Informatie over afval is voortaan snel en eenvoudig toegankelijk via smartphone, tablet of pc.

In december 2018 lanceerde Blink de Afvalkalender. Kort daarna (januari 2019) volgde de AfvalApp.

Per 1 juli 2019 start Blink met de Afvalbalie. U regelt hier online al uw zaken rondom afval. Zo vraagt u bijvoorbeeld een milieupas aan of maakt u een afspraak voor het omruilen van uw afvalcontainer. Gewoon via pc, tablet of smartphone.

Alle inwoners van de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen en Someren) hebben met hun postcode en huisnummer toegang tot de Blink Afvalbalie via de website mijnblink.nl.


Blink Afvalbalie: waarvoor?

Met de Blink Afvalbalie regelt u online alles rondom afval, zoals:


Afspraken maken om afval op te laten halen
In sommige gemeenten wordt de GFT-container op afroep geledigd. Via de Blink Afvalbalie maakt u snel een afspraak om het GFT-afval op te laten halen.

Aanvragen van een milieupas of druppel 
Een (nieuwe) milieupas of druppel vraagt u aan binnen 3 maanden na uw verhuizing of bij verlies of beschadiging van de pas.

Omruilen of vervangen van containers
Ook voor het omwisselen of vervangen van containers kunt u hier terecht. Heeft u bijvoorbeeld een grotere GFT- of papiercontainer nodig? Klik dan op ‘omruilen of vervangen container, volg de stappen en maak een afspraak. 

Melden van problemen en/of klachten
Mocht u tegen iets aanlopen of heeft u vragen over bijvoorbeeld mini-containers of verzamelcontainers? Stel ze gerust via de Blink Afvalbalie.

Hoe werkt de Blink Afvalbalie?

Ga naar mijnblink.nl en vul uw volledige postcode en huisnummer in. 

Ga vervolgens naar ‘Afvalbalie.’ Hier vindt u 4 groene blokjes (tegels), afhankelijk van uw gemeente en adres. Maak uw keuze en doorloop de vragen. 

Snel en eenvoudig 
Met de Afvalbalie regelt u alles rondom afval snel en eenvoudig. Zo geeft u zelf de gewenste 
datum van de afspraak aan en als u voor de dienst moet betalen, rekent u meteen af (via IDEAL).

Vragen, opmerkingen of ideeën voor de Afvalbalie zijn altijd welkom! Dus aarzel niet en denk met ons mee! Neem gerust contact op met onze klantenservice via 0800 - 0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

- - - EINDE PERSBERICHT - - -


Over Blink
Blink is een, in Nederland, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands. 

Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 110.000 huisaansluitingen. Blink is hier namens de genoemde gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten.

Dagelijks zijn er circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo’n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste door SUEZ duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie.

Bijlage: foto's Blink Afvalbalie


Noot voor de redactie: 
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Zegers: 06-30627867

Terug naar nieuwsoverzicht